Oscar Hoffman

I. Date personale

Data şi locul naşterii: 13 octombrie 1930, Târgovişte

II. Studii

- 1949- 1953 - Liceul „Sfântul Sava"; Bacalaureat;

- 1954 - Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti; Diplomat în filosofie;

- 1977 - Ministerul Învăţământului, Universitatea Bucureşti ; Studii postuniversitare;Doctor în filosofie

Experienţa ştiinţifică şi profesională:

1.1954-1958 - lector la Universitatea Bucureşti ;

2.1958-1960 - secretar ştiinţific la Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii;

3.1960-1967 - secretar ştiinţific la Comitetul de Stat pentru Artă şi Cultură;

4.1967-1990 - cercetător ştiinţific gradul III la Centrul de Cercetări Sociologice ­- coordonator de teme de cercetare în domeniul sociologiei ştiinţei, inovării şi managementului, noul sistem instituţional al economiei bazate pe cunoaştere, organizaţiile intensiv cognitive etc.

5.1990-2000 - director adjunct ştiinţific al Institutului de Sociologie

6.1990-2007 - cercetător ştiinţific gradul I la Institutul de Sociologie al Academiei Române - coordonator de teme de cercetare în domeniul sociologiei ştiinţei, inovării şi managementului, noul sistem instituţional al economiei bazate pe cunoaştere, organizaţiile intensiv cognitive, managementul şi pregătirea antreprenorială etc.

7.Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

8.Experienţă acumulată:

1.1972-1973 (4 luni): bursier IREX

2.1977 (3 săptămâni): Şcoala americană Salzburg (Austria)

9. Premiul Academiei Române în 2003

Cărţi publicate

1.Hoffman Oscar, Psihologia managerială, Ed. ARM, Bucureşti, 1994;

2.Hoffman Oscar, Sociologia muncii, Ed. Hyperion, Bucureşti, 1996;

3.Hoffman Oscar, Management, Fundamente socio-umane, Ed. Victor, Bucureşti, 1999;

4.Hoffman Oscar, Ştiinţă, tehnologie, valori, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

5.Hoffman Oscar, Întreprinderea în tranziţie, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

6 Burton Peter, Tchalakov Ivan (editors), Ion Glodeanu, Oscar Hoffman, M. Gurovska, M. Callon, Telematics and Comunications Technology Industrial Comparative Study, LIK Publishing House, Sofia, 2001;

7.Hoffman Oscar, Sociologia muncii. Probleme în dezbatere, Editura Victor, 2002;

8.Glodeanu Ion (coord.), Hoffman Oscar, Dragomirescu Doina, Actori sociali ai promovării tehnologiilor informaţiei şi comunicării, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2003;

9.Hoffman Oscar, Sociologia organizaţiilor, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

10.Bădescu Ilie (coord.), Hoffman Oscar, Glodeanu Ion, Raşeev Simona, Ţăranii şi noua Europă, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2004;

11.Bădescu Ilie, Cucu-Oancea Ozana (coord.), Hoffman Oscar, Glodeanu Ion (coautori), Dicţionar de sociologie rurală, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005;

12. Bădescu Ilie, Hoffman Oscar (coord.), Viaţa şi moartea în satul românesc, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005 (şi coautor);

13. Bădescu Ilie, Şişeştean Gh., Popa Fl. (coord.), Hoffman Oscar, Glodeanu Ion, Atlasul de sociologie rurală, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2006;

14.Hoffman Oscar, Glodeanu Ion, Cunoaşterea - noua resursă a puterii, Ed. INTACT, Bucureşti, 2006;

15.Glodeanu Ion, Oscar Hoffman (coord.), Leovaridis C., Raşeev S., Nicolaescu A., Paradoxul instituţional. IMM şi dezvoltarea durabilă, Ed. Expert, Bucureşti, 2006;

16.Hoffman Oscar, Glodeanu Ion, De la mediocraţie la meritocraţie. Societatea cunoaşterii şi noile elite, Ed. Expert, Bucureşti, 2007.