Ion Glodeanu

I. Studii

1968-1972 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Secţia Sociologie.

II. Experienţa profesională

Sept. 1972 - Oct. 1975 - Sociolog stagiar la Centrul de Cercetări Sociologice;

Oct. 1975 - Oct. 1990 - Cercetător ştiinţific la Centrul de Cercetări Sociologice;

Oct. 1990 - Aprilie 2007 - Cercetător ştiinţific gr. II la Institutul de Sociologie.

III. Locul de muncă actual şi funcţia

Academia Română, Institutul de Sociologie, cercetător ştiinţific gr. II, secretar ştiinţific.

IV. Vechime la locul de muncă actual

 35 ani.

V. Membru al asociaţiilor profesionale

  • Membru al Comitetului de cercetare 28, Stratificare si mobilitate sociala al Asociatiei Internationale de Sociologie (AIS)
  • Membru al Comitetului de cercetare, Intreprindere si societate al Asociatiei Internationale a Sociologilor de Limba Franceza (AISLF)
  • Membru fondator al Asociatiei Sociologilor din Balcani
  • Membru al Asociatiei Sociologilor din Romania

VI. Limbi străine cunoscute

 - Franceza: citit, vorbit, scris foarte bine

 - Engleza: citit

VII. Specializări şi calificări

- CNRS - GLYSI LYON :sept. 1992- dec.. 1992

- UQAM CANADA: august - sept. 1995

- IRESCO - LSCI PARIS: oct. 1998

VIII. Experienţa acumulată îne programe internationale (selectiv)

- COST / U.E. / Orientări socio-economice şi socio-politice în ţările post-comuniste din Europa Centrală şi de Est (Cercetare internaţională comparativă, România, Cehia şi Slovacia - coordonator  ştiinţific pentru România;

- Universitatea Hokaido, Japonia / Rolul elitelor locale în perioada post-comunistă (Cercetare internaţională comparativă România, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Slovacia - coordonator  ştiinţific pentru România;

- COST/U/UE / Migraţia specialiştilor din învăţamântul superior şi cercetarea şstiinţifică (Cercetare internaţională comparativă 10 ţări est-europene şi spatiul CSI) - coordonator  ştiinţific pentru România;

- Copernicus/U.E / Telematics and Communication Technologies. Industrial Comparativ Study (Cercetare internaţională comparativă România, Bulgaria, Macedonia) coordonator  ştiinţific pentru România;

- Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Cercetare internaţională comparativă tarile UE si candidate) coordonator ştiinţific pentru România.

IX. Alte mentiuni

- Premiul Academiei Romane "P.S Aurelian pe anul 1985";

- Premiul Academiei Romane „ Dimitrie Gusti" pe anul 2003.

Publicaţii (Selectiv)

1. O. Hoffman, I. Glodeanu, Cunoaşterea - noua resursă a puterii, Ed. INTACT, Bucureşti, 2006;

2. I. Glodeanu, O. Hoffman (coordonatori), Paradoxul instituţional. IMM şi dezvoltarea durabilă, Ed. Expert. Bucureşti, 2006;

3.  I. Bădescu, Ozana Cucu-Oancea (coordonatori), Dicţionar de sociologie rurală, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005;

4. I. Bădescu, Gh. Siseştean, Fl. Popa (coord.), Atlas sociologic rural, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005;

5.  A. Chaidron (coordonator), I. Glodeanu, s.a., Monographs on the situation of social partners in the candidate countries: Textile sector, Universite Catholique de Luovain, 2004;

6.  I. Bădescu, Gh. Siseştean, D. Abraham, Cl. Buruiana (coordonatori), Ţăranii şi noua Europă, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2004;

7. I. Glodeanu (coordonator), O. Hoffman, D. Dragomirescu, Actorii sociali ai promovării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2003;

8.   M. Mormont (coordonator), I. Glodeanu s.a., Monographs on the situation of social partners in the acceding and candidate countries, intersectorial sector,Universite Catholique de Luovain, 2003;

9.  Olivier Hoff, A. Chaidron ( coordonatori), I. Glodeanu  s. a.,  Monographs on the situation of social partners in the acceding and candidate countries,  Trade sector, Universite Catholique de Luovain, 2003;

10. P. Burton, I. Chalakov ( editori), I. Glodeanu, O. Hoffman,  M. Gurovska,  M. Callon, Telematics and Communications. Technology Industrial Comparativ Study, Lik Publishing House, Sofia, 2001.