Ioana Petre

I. Studii

- Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Secţia de Sociologie, 1968-1972;

- Cursul Post-Universitar de Ziaristică, 1974;

- Cursul Post-Universitar de Sociologie, 1980-1981.

II. Experienţă profesională

- 1972-1975, Revista "Femeia", ziarist;

- 1975-1990, sociolog şi cercetător ştiinţific principal, Centrul de Sociologie, Bucureşti;

- 1990 - prezent, cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Sociologie al Academiei Române.

III. Locul de muncă actual şi funcţia

Institutul de Sociologie al Academiei Române, cercetător ştiinţific gr.III.

IV. Vechimea la locul de muncă actual    

32 ani.

V. Membru al asociaţiilor profesionale

- Membru al Asociaţiei Sociologilor din România, 1990 - prezent;

- Membru al Colegiului de Redacţie al Revistei Române de Sociologie;

- Membru al Consiliului Ştiinţific al Institului de Sociologie al Academiei Române.

VI. Limbi străine cunoscute

Franceză, engleză.

VII.  Domenii de specializare în munca de cercetare

Sociologie rurală şi urbană, sociologia tineretului, structură, stratificare şi mobilitate socială, sociologie politică şi sociologia moralei.

VIII. Specializări şi calificări în străinătate

 - Sociologia tineretului - Bulgaria (1980), Polonia (1988);

- Soiciologia culturii -  Franţa (1991).

IX. Experienţa în programe interne şi internaţionale

- Organizaţii industriale in tranziţie (Franţa, CNRS);

- Tinerii şi Europa/Percepţia Europei în viziunea adolescenţilor şi tinerilor (Cercetare internaţională comparativă România,Ungaria, Franţa).

X.  Activitate publicistică

- 22 cărţi în colaborare şi volume colective în diverse edituri (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Editura Mica Valahie, Editura Lumina Lex etc.);

- 23 articole în reviste de specialitate.

Participare la realizarea a peste 40 proiecte de cercetare cu privire la :

- Factorii sociali ai amenajării bazinelor hidrografice Mureş şi Dunăre;

- Structură şi stratificare socială  în România;

- Mobilitate socială;

- Mobilitate teritorială;

- Tineret, norme, valori, atitudini;

- Cultura politică şi civică la români;

- Dezvoltarea durabilă a satului românesc.

   Publicaţii (selectiv)

1. Structură socială, diversificare, diferenţiere, omogenizare (coord. H. Cazacu), Editura Academiei, Bucureşti, 1988;

2. Cultură, conştiinţă, acţiune, cap.:Universul aspirational al tinrilor , intre omogenitate si diferentiere CCPT, Bucureşti, 1989;

3. L'entreprise industrielle roumaine en transition (in colab.), CNRS, Paris, 1994;

4. Dimensiuni ale schimbării - cazul "Silvarom"(in colab) Editura Paco, Bucureşti 1997;

5. Democraţie şi participare politică, în vol. Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, coord. E. Zamfir, C. Zamfir, I. Badescu,  Editura Expert, Bucureşti, 2000;

6. Alteritatea etnică: atitudinea tinerilor din România faţă de alte etnii şi naţiuni, în volumul Lucrările Sesiunii Ştiinţifice TG. Mureş, 23-24 noiembrie 2002, Universitatea Petru Maior, Tg. Mureş, 2002;

7. Tineret: norme valori, opţiuni. Repere pentru o sociologie a tineretului(in colab.), Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

8. Starea tineretului din România - 2001, coord. L. Buburuzan, cap.: Tineretul rural: un profil socio-economic şi psiho-moral diferit, CSCPT, Bucuresti, martie, 2002;

9. Tinerii în dinamica sondajelor de opinie. 1996-2003, coord. S. Mitulescu, cap. Tineret rural - tineret urban, Bucureşti, ANSTI, Bucuresti, 2003;

10. Şansele reale educaţionale ale tinerilor din satul românesc actual, în vol. Perspective ale restructurării şi relansării agriculturii româneşti în competiţia pentru integrarea în U.E.,  CERES - USAMV, Bucuresti, 2004;

11. Valorizarea educaţiei în satul românesc actual. Tendinţe ale evoluţiei stocului de învăţământ şi a aspiraţiilor educaţionale ale tinerilor din rural, în vol.  Aderarea României la Uniunea Europeană. Bătălia cu timpul, Bucureşti, Editura Economică, Bucuresti, 2004;

12. Şcoala românească încotro?, coord. Maria Cobianu-Băcanu, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2004;

13. Viaţa şi moartea în satul românesc, coord. I. Bădescu, O. Hofman, cap.: Migraţia internă şi externă a populaţiei rurale, Sănătatea ţăranului român, Percepţiile săteanului comparativ cu orăşeanul (in colab.), Cultura mediului sătesc (in colab.), Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005;

14. Dicţionar de sociologie rurală,,  coord. I. Bădescu, O. Cucu-Oancea, , Ed. Mica Valahie, Bucureşti,  2005;

15. Atlasul comunităţilor rurale,  cap.(in colab.) Cultura în comunităţile rurale, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2005;

16. Retromigraţia şi migraţia externă. Implicaţii în evoluţia comunităţilor rurale actuale, in vol. Perspectivele restructurării şi relansării agriculturii în competiţia pentru integrare în Uniunea Europeană, USAMV si ICDA, Ed. Cartea Universitară,  Bucureşti, 2005;

17. Educaţia în strategia dezvoltării durabile a comunităţilor rurale, in vol.  Educaţia şi dezvoltarea rurală, Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, USAMV, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005;

18. Mobilitatea socială în rural, in vol. Romania sociala.Drumul schimbarii si al inegrarii  europene, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2005;

19. Procesul de adoptare şi răspândire a noului în comunităţile rurale, in  vol. Perspective ale dezvoltării agriculturii în competiţia pentru integrareaă în Uniunea Europeană, USAMV, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006;

20. Calitatea capitalului uman în spaţiul rural românesc, in vol.  România şi Uniunea Europeană. Calitatea integrăriii, Ed. Economică, 2006;

21. Rolul grupurilor comunitare in dezvoltarea rurala, in vol.  Impactul integrarii Romaniei in 22. Uniunea Europeana asupra agriculturii", Bucuresti, Editura Domino, 2006;

22. Opţiuni valorice la adolescenţi, in „Tineret , cercetare , acţiune socială",nr.4, CCPT, 1985;

23. Tineret: aspiraţii, mobilitate si structură socio-ocupaţională  reala, in „Caietul de studii si comunicări al Centrului de Sociologie"Bucureşti, 1987;

24. Intreprinderea industrială şi problemele ei sociale in perioada de tranziţie , in „Caietul de studii şi comunicări al Institului de Sociologie „, nr. 1, Bucureşti, 1992;

25. Equal  Aspirations- Unequal Chaces (Unequal Chances for Education)in România, in „Romanian Journal of Sociology",nr.1,Bucureşti, 1992;

26. Atitudini socio-politice si civice la romăni in perioada de tranziţie, in „Revista Româna de Sociologie", nr. 1-2, 2000;

27. Rolul şi locul individului ca „socius"in construcţia societăţii civile, in rev. „Academica", nr. 1-2, 2000;

28. Socieatea civilă şi  democraţia , in rev. POLIS, nr.3, 2000;

29. Universul valoric al tinetretului la sfărşit de mileniu , in „Revista Română de Sociologie", nr.4-8, 2001;

30. Europa şi valorile ei politice , in rev. Academica", nr. 3, 2001;

31. Protecţia socială şi protecţia minorităţilor, in rev. „Academica", 2002;

32. Libertate, drepturi, dreptate, in rev. „Academica", nr. 4, 2002;

33. Valori, norme şi atitudini morale şi civice in rândul tineretului , in „Revista Româna de Sociologie", nr. 1-2, 2002;

34. Un posibil portret socio-moral al tineretului rural, în "Revista Română de Sociologie", nr. 3-4, 2002.

35.Values, Norms and Moral and Civic Attitudes Among the Young, în "Revista de Sociologie a Academiei de Ştiinţe din Ungaria", Budapesta, 2004;

36. Mobilitate şcolară şi ocupaţională în satul românesc actual, în "Revista Română de Sociologie", nr. special/2004;

37. Implicarea populaţiei rurale în migraţia internă şi externă, în "Revista Română de Sociologie", nr. 3-4/2004;

38. Încredere şi toleranţă faţă de alte naţiuni sau etnii. Cercetare comparativă asupra tinerilor din România şi Ungaria, în rev. "Sociologie Românească", nr. 4/2004;

39. Reruralizarea României, în rev. "Albina", nr. 1-8, ianuarie-august Bucuresti,2004;

40. Starea de sănătate în satul românesc de astăzi , în "Revista Română de Sociologie", anul XVII, nr.3-4, 2006;

41. Educational and Occupational Mobility in the Current Romanian Village, in "Romanian Journal of Sociology", nr. 1-2, 2006

42. Migraţia şi satul, în rev.  "Sociologie Românească"  nr. 4, dec. 2005- febr. 2006;

43. Este satul romănesc apt pentru o integrare europeană  de succes ?, in rev." Academica", nr. 56-57, nov.-dec., 2006;

44. Romania rurală  şi integrarea europeană , in rev. „Calitatea Vieţii „nr. 3-4, 2007;

45. O evaluare asupra mobilităţii sociale in spaţiul rural european, in rev. „Sociologie  Romănească„nr.1, 2007.