Ioan Dragan

I. Poziţie profesională

 • Profesor titular, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de Comunicare;
 • Director al Centrului de STUDII MEDIA ŞI NOI TEHNOLOGII DE COMUNICARE al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, creat în anul 2000;
 • Preşedinte al Colegiului de redacţie al REVISTEI ROMÂNE DE COMUNICARE şi RELAŢII PUBLICE, editată din 1999 sub egida Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Academiei Române şi Universităţii din Bucureşti;
 • Iniţiator şi coordonator al Primului Master Francofon în Ştiinţele Comunicării, cu titlul «Medias, Communication et Société», organizat în cooperare cu patru universităţi franceze şi Universitatea din Geneva, inaugurat în anul universitar 2003-2004;
 • Fost director al Institutului de Sociologie al Academiei Române (1990-1997), unde am fondat Laboratorul «Media, comunicare şi cultură», cu care conlucrez şi în prezent;
 • Membru fondator al «Centrului de Studii Canadiene» de la Universitatea din Bucureşti şi profesor al Centrului (1996-2002);
 • Visiting Profesor în Canada, la Université du Quebec -UQAM, Département des Communications, unde am predat doi ani consecutivi, 1994-1995, timp de două semestre, două discipline din ştiinţele comunicării, la nivel de Licenţă şi Masterat;
 • Coordonator al Colocviilor româno-franceze în ştiinţele comunicării, 11 ediţii consecutive organizate anual în perioada 1994-2004.

II. Activitate didactică - cursuri predate în perioada 1990-2000

 • Sociologie generală (1990-2000);
 • Paradigme ale comunicării de masă, curs iniţiat în 1992;
 • Mediile audiovizuale în Canada (în cadrul Programului de Studii Canadiene, 1996-2002);
 • Industriile culturale în societatea informaţională (2000-2002, Modulul de comunicare din cadrul Facultăţii de Sociologie);
 • Sociologia comunicării, SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (200-2004);
 • Discursul informaţional al media (Master, 2002-2004);
 • Comunicarea televizuală. Genuri şi funcţii (Master, august 2004).

III. Domenii de competenţă

 • Sociologia comunicării;
 • Comunicare şi cultură;
 • Modele culturale ale televiziunii;
 • Sistemul mediilor audiovizuale;
 • Comunicare politică;
 • Efectele media, impactul socio-cultural al noilor tehnologii de comunicare;
 • Analiza violenţei televizuale.

IV. Proiecte de cercetare  coordonate şi realizate recent (prin Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare)

 • Efectele campaniei electorale asupra atitudinilor politice şi a comportamentului electoral - un studiu de caz: campania prezidenţială din 1996 (analize ale discursului politic, discursului mediatic şi anchetă panel);
 • Discursul mediatic asupra atentatelor teroriste (analiză comparativă, 2001-2002) raport prezentat în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Colocviilor româno-franceze din 2002, colocviu având ca temă "Comunicare, credinţe şi civilizaţii. Discursul mediatic asupra atentatelor din 11 septembrie";
 • Mass-media, valorile şi stilul de viaţă al adolescenţilor (anchetă pe 847 subiecţi - adolescenţi), Bucureşti, 2002;
 • «Cinematograful şi publicul său», anchetă, Bucureşti, 2002, contract cu Uniunea Cineaştilor din România;
 • Structura şi modelul cultural al mediilor audiovizuale din România (2000-2002, contract cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare);
 • "Televiziunea şi Societatea", evoluţia televiziunii în România, programe şi receptare (2000-2002, contract cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare);
 • Profilul cultural al spectatorului de teatru (Bucureşti, 2001);
 • Analiză comparativă a jurnalelor TV (decembrie 2002, jurnalele seară ale TVR1, ProTV şi Antena1, contract cu Ministerul Comunicării);
 • Evaluarea campaniei pentru Referendumul privind noua Constituţie a României (anchetă la ieşirea de la urne, 2003, contract cu Agenţia pentru Strategii Guvernamentale);
 • Evaluarea reprezentări violenţei în programele de televiziune (primul studiu de acest gen realizat în România pe baza analizei de conţinut şi semio-discursive, pe 10 canale TV, 734 de ore de program analizate, două săptămâni în continuu, august, 2004. Raport final: 337 pagini);
 • Identitatea profesiei de jurnalist şi libertatea presei în România (metodologie complexă - anchetă pe un eşantion naţional de 2010 de jurnalişti, focus grupuri, analize de conţinut, interviuri în profunzime) (noiembrie 2004, contract, raport final 345 pagini);
 • Ediţia a doua a proiectului „Violenţa TV" (noiembrie 2004, 2 săptămâni, 12 canale, raport final 350 pagini).

V. Activitatea ştiinţifică

 • Realizarea primelor proiecte a audienţei şi publicului Radio şi TV la începutul anilor 90, în România (tipologii de audienţă, modele de receptare, credibilitatea media);
 • Realizarea a cinci proiecte de studiere a mass-media ca actori sociali aui spaţiului public în tranziţie (după modelele din domeniul «comunicării politice») Coordonarea a opt proiecte din domeniul comunicării sociale;
 • Publicarea în ţară ţi străinătate a opt lucrări de autor şi în colaborare;
 • Director al Grantului finanţat de banca Mondială cu titlul «Program de studii doctorale. Paradigme sociologice, tehnologice şi semiologice ale comunicării de masă (2000-2002), în cadrul căruia am fondat Laboratorul de Comunicare şi Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare, de la Ia Universitatea din Bucureşti, al cărui director sunt şi în prezent.

VI. Colaborare ştiinţifică internaţională

 • Iniţierea şi organizarea anuală în România, începând din 1994, a 11 Colocvii româno-franceze în ştiinţele comunicării, în total 11 ediţii;
 • Preşedinte al Comitetului de organizare a «Primei Conferinţe Internaţionale Francofone în Ştiinţele Informaţiei şi Comunicării», CIFSIC, Universitatea din Bucureşti, (28 iunie - 3 iulie, 2003);
 • Corespondent pentru România al revistei franceze «Questions de Communication», editată de Universităţile din Metz şi Nancy, din 2002;
 • Codirector de teze de doctorat în cotutelă, cu universităţi din Franţa (Lyon, Paris III, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris);
 • In cadrul programului de mobilităţi ERASMUS am predat cursuri în cadrul a trei Universităţi franceze (Paris V, Sorbonne la Nouvelle şi Lyon);
 • Coordonatorul echipei române de cercetare participante la proiectul comparativ european coordonat de CNRS (Franţa), cu tema «Spaţiul public european şi dezbaterile televizuale» (ţări participante - Franţa, Danemarca, Spania, Anglia, Canada, România);
 • Comunicări prezentate la Congresele mondiale de Sociologie ţinute în Franţa - 1970, Suedia - 1974, Canada - 1978 şi copreşedinte al Secţiunii «Statutul profesional al sociologului» la Congresul din 1978;
 • Iniţierea şi organizarea la Universitatea din Bucureşti a primului Master Francofon în Ştiinţele Comunicării cu titlul «Media, Communication et Societe», începând cu anul universitar 2003-2004, în cooperare cu patru universităţi franceze şi Universitatea din Geneva;
 • Membru al Comisie de Abilitare ca director de cercetări a dr.Yann Bertacchini, Universite de Toulon, Franţa, abilitare susţinută public la universitatea franceză menţionată, în decembrie 2003;
 • Coorganizator în cadrul Seminarului Internaţional «Media and the Good Governance Facing the Challenge of the EU Enlargement" (Oradea, iulie 2004) a colocviului cu tema "Livre et lecture en Europe: nouveaux status techniques et symboliques, nouveaux usages". Comunicare prezentată: «L'écriture alphabétique et le livre: fondement de l'espace mental de l'homme moderne».
 • Coorganizator al celui de-al XII-lea colocviu româno-francez în ştiinţele comunicării cu tema „Le monde selon Google" (Universitatea din Bucureşti, 30 iunie - 3 iulie 2005).

 VII. Premii

 • Premiul Academiei Române pentru "Sociologie", 1966.
 • Premiul "Dimitrie Gusti" al Academiei Române, 1999.

Lucrări publicate recent (selecţie)

 • Media şi spaţiul public, Ed. Institutului de Sociologie al Academiei Române, 1993, 109 p.;
 • Paradigme ale comunicării de masă, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996, 300 p, ISBN 973-9167-54-3;
 • Construcţia simbolică a câmpului electoral (coord. şi coord.), Ed. Institutului European, Iaşi, 1998, 520 p., ISBN 973-586-128-3;
 • La communication du politique (sous la direction du Ioan Drăgan), Ed. L'Harmattan, Paris, 1998, 450 p., ISBN 2-7384-7952-9;
 • La télévision roumaine en quête d'identité et d'équilibre (în colab.), în volumul "Telerevolution culturelles", Ed. L'Harmattan, Paris, ISBN 2-7384-6791-1;
 • Analyse en réception des deux dramaturgies médiatiques en temps de guerre, în "L'information dans les conflits armes", sous la dir. De Michel Mathien, Ed. L'Harmattan, Paris 2001;
 • Redéfinition des territoires de la communication (coord), Ed. Tritonic, Bucureşti, 2002, 485 p., ISBN 973-8051-71-1;
 • Coordonator şi coautor al numărului special al "Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice", consacrat temei "Televiziunea în Societatea ecranelor", Ed. Comunicare.ro, SNSPA, octombrie 2003, 275 p., ISSN 1454-8100.
 • La television et son influence (coautor), De Boeck Univ., 2004.