Emilian Dobrescu

I. Date personale:                                   

- Data şi locul naşterii naşterii: 04.06.1954, comuna Conţeşti, jud. Teleorman

II. Institutia:

- Institutul Naţional de Cercetări Economice ,1994, Diploma de Doctor stiinte economice

- Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ , 1978 - 1983 ,  Diploma de economist   

- Universitatea Bucureşti,  Facultatea Istorie -  Filosofie , 1974 - 1978 , Diploma de sociolog

- Liceul teoretic Alexandria , 1969 - 1973 , Diploma de bacalaureat

III. Limbi străine cunoscute :

- Engleza: citit, vorbit, scris foarte bine

- Franceza: citit, vorbit, scris

IV.    Apartenenţa la organisme profesionale:

  • Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România;
  • Membru al Asociaţiei Sociologilor din România;
  • Membru al Asociaţiei Internaţionale Sonnenberg;
  • Secretar ştiinţific al Comisiei de istorie economică şi istoria gândirii economice a Academiei Române;

V. Alte aptitudini

- cunoştinţe de lucru cu computerul ;

- cunoştinţe IT (aplicaţii office, internet);

VI. Funcţia deţinută în prezent:

- secretar ştinţific de secţie la Academia Română cu ½ normă;

- profesor universitar la Universitatea Spiru Haret ;

VII. Vechimea în cadrul Academiei Române - 17 ani, iar în cadrul Universităţii Spiru Haret - 11 ani

VIII.Calificări cheie (relevante pentru programul masteral în specializarea "Politici şi strategii ale dezvoltării sociale şi procesul integrării europene": doctorat cu tema « Teorii şi concepte ale integrării europene » ; titular al cursului « Economie europeană » la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Universităţii Spiru Haret Braşov. 

IX.Experienţă specifică:

- Coordonator al Proiectului  "Experienţe din alte ţări privind sistemele de stabilizare a tineretului în agricultură şi în mediul rural " ,1995 ;                   

- Coordonator al Proiectului  "Zonele economice libere - nuclee de integrare economică", 1996 ;                             

- Coordonator al Proiectului  "Elaborarea de criterii de evaluare a potenţialului material şi uman " , 1996 ;                  

- Coordonator al Proiectului  "Politica agricolă comunitară în perspectiva extinderii UE" , 1997;                     

- Coordonator al Proiectului  "Întreprinderile mici şi mijlocii sfidează viitorul" , 1998 ;                    

- Colaborator al Proiectului  "Economia socială de piaţă", 1999 ;                    

- Secretar stiintific - "Evaluarea stării economiei naţionale - ESEN 1" , 1999 - 2000 ; 

- Secretar stiintific - "Evaluarea stării economiei naţionale - ESEN 2" , 2001;                

X.Experienţa profesională si descrierea functiei :

- 1978 - 1979 ,Pedagog  , Şcoala generală nr. 127 ,  Organizarea activităţii elevilor din internat , Bucureşti ;

- 1979 - 1983 , Sociolog şi inspector de învăţămant, Întreprinderea de Anvelope Danubiana;  efectuarea de cercetări sociologice în industria de anvelope ;  organizarea activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din Centrala cauciucului şi maselor plastice , Bucuresti ;

- 1983 - 1985, Inspector pr. Învăţămant, Comitetul de Stat al Planificării (CSP); coordonarea activităţii de învăţământ în una din Direcţiile  CSP , Bucuresti;

- 1985 - 1987 , Inspector pr. Învăţămant, Centrala pt. Recuperarea şi Valorificarea Materialelor Refolosibile ; responsabilităţi pe linie de pregătire şi perfecţionare a lucrătorilor şi întocmirea de evidenţe de plan privind mişcarea materialelor refolosibile din centrală şi unităţi subordonate, Bucureşti;

- 1987 - 1990 , Inspector pr. Învăţământ , Ministerul Finanţelor, Dir. Organizare, Control,Personal Învăţămant ; întocmire de evidenţe pe linie de învăţământ ;  participarea la diferite echipe de control organizate la nivelul ministerului , Bucureşti;

- 1990- prezent , secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie , Academia Română ;  corelarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din institutele Academiei (în cele trei domenii ale secţiei) ;  participarea la diverse programe de cercetare; Bucureşti;

- 1996 - prezent , Universitatea Spiru Haret , conferenţiar  şi apoi profesor, 14 cursuri şi seminarii diferite la mai multe facultăţi şi centre ale Universităţii Spiru Haret , Bucureşti;

XI.Alte informaţii relevante (de exemplu publicaţii):

-44 cărţi publicate singur sau în colaborare;

-133 comunicări ştiinţifice prezentate în ţară şi străinătate;

-25 contracte de cercetare ştinţifică;

-340 studii şi articole ştiinţifice publicate.