Nr.5-6/2018

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXIX · Nr. 5–6 · 2018


S U M A R

POLITICI ȘI PROBLEME SOCIALE

LAURA LUPU, Distribuţia spaţială a sărăciei în România. Aspecte și inegalități socioeconomice

SOCIOLOGIE POLITICĂ

LUCIAN DUMITRESCU, Narațiuni și contranarațiuni strategice. Spre o sociologie a securității

SOCIOLOGIE JURIDICĂ

ANGELA BANCIU, Paradigma normativă şi exercitarea puterii în timpul regimului comunist din România (1948‒1989)

REPREZENTARI MEDIATICE

SIMONA RODAT, Mediatizarea celei dintâi femei prim-ministru din istoria României. Patternuri tematice în media online

ISTORIA SOCIOLOGIEI. RESTITUIRI

SANDA GOLOPENȚIA, Lucrările lui Anton Golopenția pentru Comisia de Stat a Planificării (1948–1950)

IRINA STAHL, Fața nevăzută a lui Henri H. Stahl: scriitorul. Fragment dintr-un roman inedit al marelui sociolog

CENTENARUL MARII UNIRI

ILIE BĂDESCU, Europa Trianonului

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MAGDALENA ROXANA NECULA (2015). Dinamica fenomenului religios și modernizarea rurală, Iași: Editura Lumen: 204 (Manuela Gheorghe)

INDEX ALFABETIC 2018

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXIX, nr. 5–6, p. , Bucureşti, 2018

                                                                         

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND