Nr. 5 - 6 /2015

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVI, Nr. 5–6 2015

S U M A R

DEVIANŢĂ ŞI PROBLEME SOCIALE

SORIN M. RĂDULESCU, Anomie şi sinucidere în societăţile postcomuniste

RALUCA PAVEL, Mariticid şi sindromul Stockholm. Profilul femeii închise pentru mariticid

MIGRAŢIE ŞI COMUNITATE

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA, ILEANA LIGIA MIHĂILĂ, Sosirea imigranţilor români în Spania – o „întoarcere a împăratului Traian”

MARIN CONSTANTIN, Remembering Nachbarschaft: Narratives of Social Organizationand Cultural Memory Among Saxons in Michelsberg and Heltau (Southern

Transylvania) (Rememorarea instituţiei Nachbarschaft: naraţiuni ale organizării

sociale şi memoriei culturale la saşii din Michelsberg/Cisnădioara şi Heltau/Cisnădie

(sudul Transilvaniei))

DEZVOLTARE ŞI REFLEXIVITATE SOCIALĂ

DELIA BĂDOI, The Challenges and Reflexivity of the Knowledge Society – the Case of the Internationalization of Romanian Sociology after 1989 (Provocările şi reflexivitatea

societăţii cunoaşterii – cazul internaţionalizării sociologiei româneşti după 1989)

MEDIA ŞI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ

IRINA DIANA MĂDROANE, Campaign Journalism on Romanian Televisions: Towards A Normative View of Advocacy in the Media (Campaniile de presă la televiziunile din România: o analiză din perspectiva teoriilor normative despre media)

GYÖNGYVÉR TŐKÉS, ANCA VELICU, Poveştile de dincolo de statistici: despre

competenţele digitale ale copiilor şi adolescenţilor din România

JUSTIŢIE PENALĂ ŞI PROBAŢIUNE

AURA PREDA, Probaţiunea în România. Rezultatele unei cercetări empirice evaluative

COMENTARII

ADELA ŞERBAN, Problema socială a sărăciei energetice în România

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MARSHALL SAHLINS, What Kinship Is, and Is not, The University of Chicago Press,

Chicago and London, 2013, 110 p. (Marin Constantin)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVI, nr. 5–6, p. 323–496, Bucureşti, 2015