Nr. 3-4/2016

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVI, Nr. 3–4 • 2016

S U M A R

DEVIANŢĂ PENALĂ ŞI SANCŢIUNE JURIDICĂ – EVALUĂRI ŞI PERCEPŢII

SORIN M. RĂDULESCU, Corruption – a Pathology of Power and of Development. Romania’s Case (Corupţia – o patologie a puterii şi a dezvoltării. Cazul României

DAN BANCIU, CRISTINA DÂMBOEANU, MIHAELA PUŞCAŞ, Atitudini şi percepţii ale publicului faţă de pedeapsa cu închisoarea

LUCIAN ROTARIU, A fi liber: obişnuinţe şi evadări cotidiene în mediul penitenciar

MEDIA ŞI MIGRAŢIE

CAMELIA BECIU, Reprezentarea mediatică a diasporei în context electoral: identităţi discursive şi forme de angajament

ARTA ŞI TEHNICILE ARTIZANATULUI POPULAR ROMÂNESC

MARIN CONSTANTIN, Măiestria creatorilor populari din România înainte şi după 1989

IOAN PLĂIAŞ, MIRCEA ANDREI SCRIDON, LĂCRĂMIOARA RADOMIR, The Population in the Apuseni Mountains Area: Past, Present and Perspectives (1900–2030) (Populaţia zonei Munţilor Apuseni: trecut, prezent şi perspective (1900–2030))

COMENTARII

 MIHAELA MOCANU, CARMEN EMANUELA RUSU, Reprezentarea femeilor în spaţiul academic ieşean, în perioada1860–1945

ANDREEA MONICA STATE, Comunicare narativă şi identitatea branding-ului universitar

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Şcoala academică de sociologie la a X-a ediţie. O iniţiativă devenită tradiţie (Emilian M. Dobrescu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

SORIN M. RĂDULESCU, Sociologia sinuciderii, Bucureşti: Editura Pandora, 2015 (Dan Banciu); CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Mass-media, modernitate tendenţială şi europenizare în era Internetului. Bucureşti: Editura Tritonic, 2014 (Elena-Alexandra Gorgos)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVII, nr. 3–4, p. 163–350, Bucureşti, 2016

                                                                                                  

                                                  

                                             Creative Commons License

                                             Attribution-NoDerivs CC BY-ND