Nr. 1-2/2020

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXXI · Nr. 1–2 · 2020

 

S U M A R

 

PANDEMIE ȘI SOCIETATE

ILIE BĂDESCU, Pandemie și societate. Pandemia de COVID-19 în vederile psiho-sociologiei.

CODRINA CSESZNEK, GIUSEPPINA CERSOSIMO, LUCIA LANDOLFI, New Challenges for the Elderly. A Sociological Reflection on Socialization to ICT’s as an Opportunity in the Time of the COVID-19 (Noi provocări pentru vârstnici. O reflecție sociologică asupra socializării prin intermediul TIC ca oportunitate în timpul COVID-19).

 

ȘCOALA SOCIOLOGICĂ DE LA BUCUREȘTI

RADU BALTASIU, Îndemn la esențe: Vulcănescu și Golopenția pentru o reîntemeiere a sociologiei.

ILIE DURLEA, Școala Gusti, o actualitate presantă. De la contribuțiile școlii la maturizarea României Mari la actualitatea aproape neputincioasă de azi.

 

TEORIE SOCIALĂ

ȘERBAN ADELA, Problematica comunitară în teoretizarea morfologiei sociale.

 

REPREZENTĂRI SOCIALE

MOSOR ALEXANDRA-RAMONA, Whoever Laughs Afterwards Laughs Better Gender Stereotypes in the Romanian Stand-up Comedy (Cine râde la urmă, râde mai bine. Stereotipiile de gen in reprezentațiile Stand-up Comedy din România).

 

IN MEMORIAM

IANCU FILIPESCU (18.04.1948 – 2.08.2019) (Dan Banciu).

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ILIE BADESCU și IOAN C. POPA, Savantul Dimitrie Gusti sub supraveghere informativă (Ion Constantin); IULIAN APOSTU și MARIA VOINEA  Școala Profesorului Gusti și Stahl - Studiul familiei. Comentarii şi antologie de texte  (Ilie Bădescu).

 

 

 

 

 

 

 „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXI, nr. 1–2, p. 1-140, Bucureşti, 2020

                                                                          

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND