3-4/2015 - 3

Acest articol îşi propune să evidenţieze principalele constatări ale unei analize cantitative şi calitative asupra sinuciderilor din România, aşa cum sunt acestea prezentate în mass-media şi ştirile online. Analiza cantitativă oferă informaţii cu privire la factorii principali asociaţi cu creşterea sinuciderilor în România (sex, vârstă, judeţ, metode folosite pentru comiterea suicidului, cauze şi motivaţii-cheie). La rândul ei, analiza calitativă oferă o schemă de clasificare şi evaluare a caracteristicilor esenţiale ale sinuciderii în România. Cu această ocazie sunt stabilite câteva categorii şi subcategorii, precum: numărul de victime, caracterul raţional sau iraţional al sinucideriii, forma sa de exprimare (solitară sau publică), modelul urmat (sinuciderea ,,mimetică"), metodele de sinucidere, locurile de sinucidere etc. Cea mai importantă parte a articolului este dedicată clasificării cauzelor, motivaţiilor şi factorilor declanşatori ai sinuciderii.

Cuvinte-cheie: sinucidere, mass-media, ştiri online, analiză cantitativă, analiză calitativă, variabile (sex, vârstă, judeţ, metode de comitere a suicidului), schemă de clasificare, categorii şi subcategorii, cauze, motivaţii.

 

 

Intreg articolul