Condiţii de colaborare (Info)

Va rugam sa aveţi în vedere ca articolele şi studiile trimise redacţiei noastre să fie de aproximativ 15-20 pagini (cca 3000 semne/pag.). La rândul lor, recenziile sau notele ştiinţifice nu trebuie să depăşească 5 pagini. Ţineţi seama de faptul că primim numai texte procesate în format electronic, inclusiv prin E-mail (revista@insoc.ro) sau prin Fax (4021-318 24 48);

De asemenea, vă rugăm să însoţiţi articolul dvs. împreună cu un rezumat (maxim ½ pagină), în limba română si în engleză, şi o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, instituţia de apartenenţă, domenii de interes profesional);

Studiile şi articolele trimise revistei noastre pentru publicare vor fi trimise pentru recenzare (procedeul blind "peer review") la 2 (doi) referenţi aleşi dintr-o listă de specialişti din Bucureşti, alte centre universitare din ţară şi din străinătate (dacă este cazul), aflată la dispoziţia colegiului de redacţie. La solicitarea colegiului redacţional şi dacă sunt de acord să o facă, cei doi referenţi întocmesc, independent unul de celălalt, câte un referat în care îşi formulează observaţiile. În baza acestui referat, după caz, colectivul operativ al revistei (coordonat de redactorul şef) sau membrii desemnaţi ai colegiului de redacţie iau decizia finală în legătură cu acceptarea (sau respingerea) articolului respectiv. De asemenea, noi cerem autorilor sa participe la procesul de evaluare.

Pentru a vedea cuprinsul numerelor apărute, vă rugăm consultaţi Arhiva, iar pentru numărul curent, consultati rubrica Ultimul număr.

Pentru a avea acces la rezumatele (în română sau engleză) vă rugăm daţi click pe titlul articolului din cuprins (vezi Arhiva).